Overslaan en naar inhoud gaan

Wet op transparantie van Californië

Openbaarmaking van Vita-Mix Corporation -
Onder de wet Transparantie in de Toeleveringsketen van Californië uit 2010

Gepubliceerd op 12 april 2012
 

Sinds 1 januari 2012 verplicht de wet Transparantie in de Toeleveringsketen van Californië uit 2010 fabrikanten en detailhandelaren die zakendoen in Californië tot transparantie in de inspanningen die zij verrichten om slavernij en mensenhandel uit hun directe toeleveringsketen te bannen. Door fabrikanten en detailhandelaren te verplichten bekend te maken welke inspanningen zij verrichten om deze problemen aan te pakken, hoopt deze wet consumenten meer informatie te geven zodat zij beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de producten die zij willen aanschaffen en de bedrijven die zij willen steunen. De wet verplicht Vita-Mix Corporation de volgende zaken openbaar te maken:


1. Risicobeoordelingen. Hoewel kwaliteit en prijs belangrijke criteria zijn bij het selecteren van leveranciers, beoordeelt Vita-Mix zijn leveranciers ook op andere criteria, zoals hun bedrijfsverleden, activiteiten, duurzaamheid, normen inzake arbeidsomstandigheden en naleving van toepasselijke wetten. Vita-Mix streeft ernaar alleen leveranciers te gebruiken die zich verantwoordelijk gedragen en waarvan Vita-Mix zeker weet dat ze niet betrokken zijn bij zaken die in strijd zijn met internationale normen zoals slavernij, mensenhandel, dwangarbeid of kinderarbeid

2. Controle. Het toeleveringsketenbeheer van Vita-Mix werkt nauw samen met onze leveranciers. Onze standaard leveranciersovereenkomst geeft ons het recht de faciliteiten te inspecteren van alle leveranciers die materialen of componenten aan Vita-Mix leveren. Dit geeft ons de gelegenheid om de omstandigheden bij deze leveranciers te observeren en praktijken met hen te bespreken die onze producten verbeteren en de integriteit van onze toeleveringsketen beschermen.

3. Certificeringseisen. Onze directe leveranciers zijn contractueel verplicht om te certificeren dat ze aan de normen van Vita-Mix voldoen met betrekking tot slavernij en mensenhandel. De normen van Vita-Mix verplichten onze leveranciers te verklaren dat: al het werk dat voor hun is uitgevoerd op vrijwillige basis geschiedt, het hun werknemers vrij staat om na een redelijke opzegtermijn te vertrekken, zij geen gebruik maken van dwang-, schuld- of contractarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid, en niet betrokken zijn bij de rekrutering, ontvoering, het vervoer, de huisvesting, overdracht, verkoop of ontvangst van personen door middel van geweld, dwang, fraude of misleiding. Verder verplicht Vita-Mix zijn leveranciers te certificeren dat bovenstaande verklaringen ook waar zijn met betrekking tot de producenten en leveranciers van goederen, diensten en materialen die door onze leveranciers gebruikt worden in de materialen of componenten die zij aan Vita-Mix verkopen.

4. Interne verantwoording. Vita-Mix streeft naar ethisch en sociaal verantwoord gedrag op de werkvloer. Al onze medewerkers moeten zich houden aan onze Bedrijfsethiek en Gedragscode, die naleving vereist van alle wetten (waaronder wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel), bedrijfsbeleid en -praktijken. Verder is het de verantwoordelijkheid van onze medewerkers om het management in te lichten als ze denken dat er een overtreding van de wet, onze Code of ons bedrijfsbeleid heeft plaatsgevonden. Overtredingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag.

5. Inkooptraining. Vita-Mix verstrekt de verantwoordelijke teamleden voor het beheer van de toeleveringsketen de nodige informatie over de principes die ten grondslag liggen aan onze normen met betrekking tot slavernij en mensenhandel, en biedt informatie over hoe zij eventuele problemen in de toeleveringsketen, zoals slavernij en mensenhandel, kunnen identificeren en hoe zij hierop dienen te reageren.

We gaan op bovenstaande gebieden zorgvuldig te werk, zodat onze zakelijke relaties garant staan voor sociale verantwoordelijkheid in onze toeleveringsketen. We zullen ons blijven inzetten om gerenommeerde leveranciers te kiezen die ethische normen en bedrijfspraktijken hanteren die aansluiten op die van Vita-Mix.

Uw sessie is wegens inactiviteit verlopen en is niet meer actief.

Pagina opnieuw laden