Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een online platform voor geschillenbeslechting opgezet dat te bereiken is op: https://webgate.ec.europa.eu/odr.