Overslaan en naar inhoud gaan

Privacybeleid van Vitamix

Ingangsdatum: 8 mei 2018

We are committed to protecting your privacy when you interact with us. This Privacy Statement (“Privacy Statement” or “Statement”) sets out the privacy practices for Vita-Mix Corporation, Vita-Mix Holdings Company, Vita-Mix Manufacturing Corporation, and Vita-Mix Management Corporation (“Vitamix”, “us” or “we”) with respect to information, including Personal Data (which means any information relating to an identified or identifiable natural person), we obtain from and about individuals interacting with Vitamix and its websites (our “Site”), mobile applications, products and services. This Statement does not apply to job applicants or Vitamix employees.

Lees onderstaande informatie over de Persoonsgegevens die over u worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Er zijn aparte Gebruiksvoorwaarden die u kunt vinden via de link 'Wettelijke kennisgeving' onderaan onze Site. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, zullen we u daarover informeren door middel van een prominente aankondiging op onze Site voordat de wijzigingen ingaan. De meest recente versie van het Beleid kunt u inzien door op de 'Privacy'-link onderaan onze Site te klikken.

Als u onze Site bezoekt vanuit de Europese Unie ('EU') of vanuit een land waar de privacywetgeving van de EU van toepassing is, vindt u daar meer informatie over in sectie 10 over uw EU-privacyrechten.

Inhoud Privacybeleid

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen
 2. Hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en op welke juridische grondslagen
 3. Met wie we uw Persoonsgegevens delen
 4. Uw keuzes
 5. Bewaren van gegevens
 6. Veiligheid van gegevens
 7. Koppelingen naar en privacybeleid van externe websites
 8. Privacy van kinderen
 9. Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens
 10. Uw privacyrechten in de EU
 11. Contactinformatie
 1. Persoonsgegevens die we verzamelen

  Het soort Persoonsgegevens dat we over u verzamelen is afhankelijk van de manier waarop u deze Site gebruikt of communiceert met Vitamix.

  Bronnen van Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden rechtstreeks via u verzameld wanneer u:

  • Zich bij ons registreert voor een account in onze online winkel, uw product registreert, uw e-mailadres bij ons registreert of ervoor kiest om nieuwsbrieven te ontvangen
  • Deelneemt aan sweepstakes of wedstrijden die wij sponsoren
  • Zich aanmeldt voor speciale aanbiedingen van bepaalde derde partijen
  • E-mailberichten of feedback naar ons verstuurt, formulieren invult of andere informatie per e-mail verzendt
  • Uw creditcard- of andere betaalgegevens verstrekt wanneer u via onze Site of per telefoon producten en diensten bestelt en koopt
  • Rechtstreeks contact opneemt met Vitamix, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of een ander elektronisch bericht in verband met verkoop, service, informatie, garantie of ondersteuning
  • Een enquête invult

  Zie sectie 4 hieronder over Uw keuzes voor informatie over het corrigeren of wijzigen van Persoonsgegevens die u al hebt verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om correcte gegevens te verstrekken, en om ons van bijgewerkte Persoonsgegevens te voorzien wanneer deze veranderd zijn.

  Vitamix verzamelt ook Persoonsgegevens van andere Vitamix-entiteiten. Bovendien ontvangt Vitamix Persoonsgegevens van derden die diensten aan ons verlenen, zoals leveranciers van webanalyses.

  Categorieën Persoonsgegevens

  Vitamix verzamelt Persoonsgegevens doorgaans rechtstreeks via u (elektronisch, schriftelijk of mondeling). Voorbeelden van deze Persoonsgegevens zijn:

  • Contactinformatie (zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers)
  • Betalingsinformatie (waaronder creditcardgegevens, factuuradres en bankgegevens)
  • Aankoop- of gebruiksgeschiedenis van producten/diensten
  • Inloggegevens van uw account
  • Uw locatie
  • Uw interesses
  • Demografische informatie (zoals gezinssamenstelling, leeftijd et cetera)
  • Foto's, afbeeldingen, video en andere door gebruikers geproduceerde inhoud, zoals materialen die u indient voor wedstrijden of sweepstakes
  • Gegevens die worden verzameld door technologie wanneer u onze Site bezoekt

  Wij verzamelen ook automatisch gegevens over u via cookies en andere soortgelijke technologieën, die volgens de toepasselijke wetgeving kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over cookies het Cookiebeleid van Vitamix.

  Do Not Track-mededelingen - wetgeving Californië

  Als u een website (zoals de Site van Vitamix) bezoekt, deelt uw browser automatisch bepaalde informatie met die website, zoals uw IP-adres en andere gegevens over het apparaat, die volgens de toepasselijke wetgeving ook kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens. Sommige van deze gegevens worden mogelijk ook verzonden naar externe aanbieders van inhoud (zoals adverteerders, webanalysebedrijven et cetera) die inhoud op de website aanbieden. Door dit delen kunnen de aanbieders van de website en/of inhoud u mogelijk gedurende een bepaalde periode en op meerdere websites volgen. Op dit moment reageert de Site van Vitamix niet op Do Not Track-bakens die door browserplug-ins worden verstuurd, omdat er nog geen consensus is over de interpretatie van Do Not Track-signalen van browsers.

 2. Hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en op welke juridische grondslagen

  We verwerken uw Persoonsgegevens om:

  • Onze producten en diensten aan u te leveren of uw bestellingen te verwerken – dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u
  • U administratieve mededelingen te sturen en u te informeren over belangrijke veranderingen in onze contractuele relatie – dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u of voor ons legitieme belang
  • Geschillen op te lossen en onze overeenkomsten met u uit te voeren, zoals de Gebruiksvoorwaarden van onze Site – dit is noodzakelijk ter bescherming van onze rechtmatige belangen en aanspraken
  • U een efficiëntere en gepersonaliseerde informatie- en winkelomgeving te bieden, u gepersonaliseerde marketing- en promotiediensten te bieden en u te informeren over onze producten, diensten, speciale aanbieden en evenementen die voor u van belang kunnen zijn, gebruiksstatistieken van de Site te analyseren (zie voor meer informatie hierover ons Cookiebeleid), ons producten- en dienstenaanbod te verbeteren en de inhoud, lay-out en diensten van onze Site te verbeteren – dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen zoals hier beschreven of op basis van uw toestemming (in dat geval vragen we u specifiek om uw toestemming voor een bepaalde verwerkingsactiviteit)
 3. Met wie we uw Persoonsgegevens delen

  Uw Persoonsgegevens kunnen met andere Vitamix-bedrijven (dat wil zeggen binnen de groep) worden gedeeld voor alle doeleinden die hierboven in sectie 2 reeds zijn beschreven. We kunnen sommige van onze services ook aanbieden via contractuele afspraken met andere Vitamix-bedrijven en dienstverleners die de Persoonsgegevens namens ons verwerken, met name voor IT-ondersteuning, hosting- en onderhoudsdiensten en verzend- of bezorg- en vervoersdiensten.

  We moeten uw Persoonsgegevens delen met derden om de gevraagde producten of diensten te leveren. Met name moeten we uw creditcardgegevens verstrekken aan de bank van afgifte of een betaaldienst om de betaling te bevestigen voor producten en diensten die u van ons koopt. We delen uw Persoonsgegevens ook met accountants- en adviesbedrijven en externe consultants.

  We kunnen gegevens delen met bepaalde derden, zoals onze adverteerders, met als doel u gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden. Als u meer wilt weten over het delen van gegevens ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen, kunt u een bezoek brengen aan http://www.aboutads.info/consumers/. We kunnen uw gegevens ook op anonieme, geaggregeerde wijze gebruiken of delen. We verkopen uw Persoonsgegevens, met inbegrip van uw naam, postadres of e-mailadres, niet aan bedrijven.

  We kunnen incidenteel door wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, justitiële autoriteiten, rechtbanken of tribunalen verplicht worden om Persoonsgegevens met hen of andere partijen te delen. Wij zullen Persoonsgegevens verstrekken na ontvangst van een rechterlijk bevel, dagvaarding of andere juridische procedure, voorzover dit nodig is om aan de eisen van de wet, nationale veiligheid, het algemeen belang en rechtshandhaving te voldoen of ter bescherming van onze belangen in juridische, bestuursrechtelijke of andere procedures, waarvoor het nodig kan zijn dat we Persoonsgegevens delen met andere procespartijen en raadslieden. We behouden ons het recht voor om alle activiteiten die we te goeder trouw als onwettig beschouwen aan wetshandhavingsinstanties te melden.

  We kunnen ons bedrijf of het bedrijf van een derde partij geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen. Uw Persoonsgegevens kunnen als gevolg van zulke transacties in overeenstemming met de toepasselijke wetten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een nieuw bedrijf of een nieuwe eigenaar, maar uw Persoonsgegevens blijven beschermd door een al bestaand Privacybeleid van Vitamix, tenzij anders met u overeengekomen.

  Openbare berichten. U dient zich er ook van bewust te zijn dat als u vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt op openbare pagina's van deze Site, deze Persoonsgegevens, samen met de informatie die u in uw bericht verstrekt, door derde partijen kan worden verzameld en gebruikt en dat dit kan leiden tot ongevraagde berichten van derde partijen. Wij hebben geen controle over dergelijke activiteiten. We adviseren u om niet in het openbaar gegevens te verstrekken als u niet wilt dat uw reacties door derde partijen kunnen worden gezien.

 4. Uw keuzes

  Als u geen informatie wilt ontvangen over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen en evenementen, klikt u onderaan in onze e-mails en digitale nieuwsbrieven op de koppeling 'Afmelden' of kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres of e-mailadres. We zullen uw naam dan van onze mailinglijsten verwijderen.

  U hebt toegang tot uw Persoonsgegevens en kunt alle Persoonsgegevens die u via deze Site aan ons hebt verstrekt, te allen tijde corrigeren, aanpassen of verwijderen door op 'Mijn account' te klikken. U kunt uw voorkeuren ook wijzigen door te klikken op de koppeling 'Profiel bijwerken' die in al onze e-mails en digitale nieuwsbrieven is opgenomen. Verder kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens door ons te mailen op privacy@vitamix.com. Vermeld uw naam, adres en/of e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt.

  Het is soms mogelijk dat u de toegang tot uw Persoonsgegevens wordt geweigerd. De toegang kan bijvoorbeeld worden geweigerd als het verlenen van toegang aan een persoon de privacyrechten van iemand anders kan schenden, als de openbaarmaking waarschijnlijk inbreuk maakt op de bescherming van de nationale veiligheid, defensie of openbare veiligheid en als openbaarmaking in strijd kan zijn met de handhaving van de wet en juridische acties. Dit zijn slechts voorbeelden. In andere gevallen kan de toegang worden geweigerd op grond van toepasselijk recht. Zie voor meer informatie over EU-rechten sectie 10 hieronder.

 5. Bewaren van gegevens

  We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de hierin beschreven doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, zo lang als nodig is voor de uitvoering van een eventueel contract tussen u en ons en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals deze voortvloeien uit het belasting-, handels- en ondernemingsrecht. Als we uw Persoonsgegevens niet langer voor onze doeleinden nodig hebben, zullen we die Persoonsgegevens vernietigen, verwijderen, wissen, of anonimiseren.

 6. Veiligheid van gegevens

  Vitamix onderneemt redelijke stappen om uw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn, te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen voor het beschermen en bewaken van ons netwerk en om de toegang tot onze bestanden, apparatuur en gebouwen te controleren.

 7. Koppelingen naar en privacybeleid van externe websites

  Dit Beleid is alleen van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Vitamix, inclusief de hierbij betrokken Persoonsgegevens die via deze Site verzameld worden. Wanneer u op een koppeling naar een andere website ('Gekoppelde Site') klikt, bevindt u zich niet langer op deze Site. Dit beleid is niet van toepassing op de inhoud of privacymethoden van Gekoppelde Sites en Vitamix is niet verantwoordelijk voor de exploitatie van dergelijke Gekoppelde Sites. We raden u aan het Privacybeleid te lezen van alle websites of Gekoppelde Sites die Persoonsgegevens verzamelen. U dient rechtstreeks contact op te nemen met adverteerders, andere websites of Gekoppelde Websites als u vragen hebt over het betreffende privacybeleid of over het gebruik van de gegevens die door hen worden verzameld.

 8. Privacy van kinderen

  Wij gebruiken de Site niet om bewust Persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan dertien (13) jaar en deze Site is evenmin bedoeld voor of gericht op kinderen. Door deze Site te gebruiken, verklaart u dat u dertien (13) jaar of ouder bent. Als u een kind jonger dan dertien (13) jaar bent, mag u deze Site niet gebruiken en moet u geen Persoonsgegevens van uzelf via deze Site aan ons versturen. Als u denkt dat een kind zijn of haar Persoonsgegevens aan ons verstrekt kan hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van dit Beleid. Wanneer we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens van een kind jonger dan dertien (13) jaar hebben verzameld, zullen we die Persoonsgegevens direct verwijderen.

 9. Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens

  Wanneer u deze Site gebruikt of Persoonsgegevens aan Vitamix verstrekt, worden uw Persoonsgegevens overgedragen naar de Verenigde Staten van Amerika, waar het hoofdkantoor van Vitamix is gevestigd. Als u geen inwoner van de Verenigde Staten van Amerika bent, kunnen de wetten inzake verzameling en gebruik van gegevens in uw land afwijken van die in de Verenigde Staten van Amerika. Zo is bijvoorbeeld de Europese Commissie van oordeel dat de gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten van Amerika niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de EU-wetgeving voor gegevensbescherming. Sommige derde partijen met wie wij uw Persoonsgegevens delen, zijn ook gevestigd in derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens bieden. Sommige derde landen zijn officieel door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat beschermingsniveau bieden (lijst hier beschikbaar). Overdrachten aan derde partijen in andere derde landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') vinden plaats via een aanvaardbaar mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals het EU-US Privacy Shield voor overdrachten aan zelfgecertificeerde organisaties in de VS, de Standaard Contractbepalingen van de EU, bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde gedragscodes en certificeringen, of, in uitzonderlijke gevallen, op basis van toegestane wettelijke ontheffingen. Neem contact op met privacy@vitamix.com als u meer informatie of, waar beschikbaar, een kopie van het betreffende mechanisme voor gegevensoverdracht wilt ontvangen.

  EU-U.S. Privacy Shield

  Vitamix complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of Personal Data transferred from the European Union to the United States. Vitamix has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles. If there is any conflict between the terms in this Privacy Statement and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. Our Privacy Shield certification applies to all of our U.S. entities and subsidiaries covered in our Privacy Shield certification record, accessible here. The Federal Trade Commission has jurisdiction over Vitamix’s compliance with the Privacy Shield. In the context of an onward transfer, Vitamix has responsibility for the processing of Personal Data it receives under the Privacy Shield and subsequently transfers to a third party acting as an agent on its behalf. To learn more about the Privacy Shield program, and to view our certification, please visit https://www.privacyshield.gov/.

  In compliance with the Privacy Shield Principles, we commit to resolve complaints about our collection or use of your Personal Data. European Union individuals with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should first contact Vitamix at privacy@vitamix.com.

  Vitamix has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to Judicial Arbitration and Mediation Services ("JAMS"), an alternative dispute resolution provider located in the United States. If we have not resolved your complaint, you may contact or visit the JAMS website for more information or to file a complaint. The services of JAMS are provided at no cost to you. Please note that if your complaint is not resolved through these channels, under limited circumstances, binding arbitration may be available. For additional information about the Privacy Shield arbitration process, please visit the Privacy Shield website.

 10. Uw privacyrechten in de EU

  Als u de Site bezoekt vanuit de EU of vanuit een land waar de privacywetgeving van de EU van toepassing is, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

  Toegang

  U hebt het recht om een bevestiging van ons te krijgen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken en hier bepaalde informatie over te ontvangen.

  Correctie

  U hebt het recht te verzoeken dat onjuiste Persoonsgegevens worden gecorrigeerd en onvolledige gegevens worden aangevuld.

  Bezwaar

  Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken op grond van legitieme belangen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wegens dwingende en legitieme redenen in verband met uw specifieke situatie, behalve wanneer wettelijke bepalingen deze verwerking nadrukkelijk noodzakelijk achten. Bovendien hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

  Overdraagbaarheid

  U hebt het recht om de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en voor machines leesbare vorm en u hebt het recht die gegevens ongehinderd over te dragen aan andere gegevensbeheerders. Dit recht bestaat alleen indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

  Beperking

  U kunt verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken als (i) u de nauwkeurigheid ervan betwist – gedurende een periode die wij nodig hebben om uw verzoek te verifiëren, (ii) de verwerking onwettig is en u wilt dat de gegevens niet gewist worden maar in plaats daarvan om beperking vraagt, (iii) wij de gegevens niet langer nodig hebben maar u ons laat weten ze nodig te hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering of (iv) u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van een publiek of legitiem belang – gedurende een periode die we nodig hebben om uw verzoek te verifiëren.

  Verwijdering

  U kunt verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat, u bezwaar hebt gemaakt en er geen zwaarder wegende legitieme gronden voor de verwerking bestaan, de verwerking onwettig is of verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Recht om een klacht in te dienen

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waarin u verblijft of op de locatie waar het probleem waar uw klacht over gaat zich heeft voorgedaan.

  Recht om toestemming te weigeren of in te trekken

  In gevallen waarin wij uw toestemming voor een bepaalde verwerking vragen, staat het u vrij om deze toestemming te weigeren of uw toestemming te allen tijde zonder negatieve gevolgen weer in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die in de periode voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

  If you have questions about exercising any of those rights or their applicability to any of our particular processing activities or have questions about any data transfer mechanism or want a copy thereof, you may contact us at privacy@vitamix.com or at the address provided in Section 11 below.

 11. Contactinformatie

  Tenzij anders vermeld is Vitamix verantwoordelijk voor het beheer van Persoonsgegevens die worden verwerkt overeenkomstig dit Beleid. Hebt u vragen over dit Beleid of bent u van mening dat uw Persoonsgegevens in strijd met dit beleid zijn verwerkt of openbaar gemaakt? Neem dan contact met ons op door te e-mailen naar privacy@vitamix.com of door een brief te sturen naar:

  Vita-Mix Corporation 8615 Usher Road Cleveland, Ohio 44138, VS
  Attn: General Counsel

Uw sessie is wegens inactiviteit verlopen en is niet meer actief.

Pagina opnieuw laden